Famna

FamnaĐỀ KHÁNG KHOẺ, TIÊU HOÁ TỐT

Famna chứa công thức FDI độc quyền được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS), phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và thể trạng đặc thù của trẻ em Việt Nam, giúp bé xây dựng nền tảng Đề kháng khỏe – Tiêu hóa tốt.
Khám phá thêm thương hiệu Famna

Được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS)

Được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS)

Công thức FDI giúp bé xây dựng nền tảng Đề kháng khỏe – Tiêu hóa tốt, tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn trí não trong tương lai.

Công thức FDI giúp bé xây dựng nền tảng Đề kháng khỏe – Tiêu hóa tốt, tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn trí não trong tương lai.

Famna
Đề kháng khoẻ, tiêu hoá tốt

Công thức độc quyền FDI được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển NNRIS với sự kết hợp độc đáo của HMO, FOS, Inulin và lợi khuẩn Bifidobacterium, ứng dụng vào sản phẩm Famna tạo cho trẻ lợi ích kép, giúp bé tăng cường đề kháng, tiêu hóa và hấp thu tốt hơn.
Tải thông tin
Thêm Vào Hộp Tải Thông Tin
Famna
Tải thông tin sản phẩm
Bạn đã thêm 0 sản phẩm
Tải thông tin sản phẩm
Về đầu trang