Câu chuyện

thành công

21/12/2017 Huỳnh Vũ Nhật Minh

Bé đã cải thiện biếng ăn

Từ 1 đứa trẻ biếng ăn, chậm lớn, sau khi được các mẹ giới thiệu GrowPLUS+ có thể giúp các bé cải thiện chứng biếng ăn, chậm lớn và hấp thu tốt nhất chất dinh dưỡng mình cho bé sử dụng và bé nhà mình đã dần thoát khỏi chứng biếng ăn, tăng cân đều, mình rất vui vì điều đó!