Câu chuyện

thành công

21/12/2017 Lê Ngọc Thu

Chặng đường đồng hành 4 năm cùng GrowPLUS+

Bé mình sinh ra được 3.6kg. Sáu tháng đầu đời bé cũng khỏe mạnh bình thường nhưng khi mình bắt đầu đi làm trở lại nên mình chọn sữa công thức xxx cho bé, không hiểu sao đến đầy năm mà cân nặng của bé vẫn ở mức thấp còi nên mình lo lắng lắm. Sau khi chọn GrowPLUS+ cho bé, bé dùng được 1 tháng đầu mình xem thử cân nặng của bé đã có sự chuyển biến rõ rệt. Bé đã đồng hành với GrowPLUS+ đã 4 năm rồi, mình thật sự yên tâm.