Câu chuyện

thành công

20/12/2017 Nguyễn Thị Bích

Con khỏe mạnh, mẹ hạnh phúc

Sinh con đã khó, nuôi con còn vất vả hơn. Đúng là làm cha mẹ mới biết nỗi khổ của mẹ cha khi nuôi nấng mình. Bé nhà mình sinh ra nhẹ cân. Mỗi năm tăng cân rất ít, đã còi lại biếng ăn. Từ cách đây một năm mình biết tới GrowPLUS+ qua một chị bạn và mua về cho con dùng thì bé nhà mình ăn uống tốt hẳn. Cân nặng tăng đều đều mỗi tháng. Nhìn con khỏe mạnh minh vui và hạnh phúc lắm!