Câu chuyện

thành công

20/12/2017 Võ Ngọc Vinh

Bé ngoan khi uống sữa

Bé nhà mình mua được lon này là lon thứ 2 rồi từ ngày bé nhà mình uống sữa GrowPLUS+ bé nhà mình bây giờ đã ăn ngon miệng và tự súc ăn không cần mẹ phải đúp nữa.