Câu chuyện

thành công

20/12/2017 Nguyễn Thụy Lệ Giang

Yên tâm khi có GrowPLUS+

Biếng ăn, suy dinh dưỡng thấp còi luôn là điều đau đầu và trăn trở ngày đêm không ngừng nghĩ của Mẹ, bao nhiêu ngày tìm hiểu thay đổi đủ điều, may mắn thay Mẹ đã tìm được GROWPLUS+, cung cấp cho con nguồn dưỡng chất phù hợp, và suốt thời gian kiên trì, bé con của Mẹ đã cao lớn, tăng cân đều đặn. Cả nhà bây giờ hoàn toàn yên tâm, không trăn trở và lo lắng nhiều nữa.