Câu chuyện

thành công

20/12/2017 Nguyễn Thị Hạnh

Nuôi con mới biết lòng cha mẹ!

Nuôi con mới biết lòng cha mẹ! Mình cũng như bao người mẹ khác, sinh con ra trông cho con mau lớn khỏe mạnh. Thế mà bé con nhà mình gầy lắm! Như có phép nhiệm màu từ khi mình dùng sữa "GROWPLUS+ CỦA NUTIFOOD” bé nhà mình thay da đổi thịt lớn hẳn. Đó là lúc bé gần 2 tuổi và mình cho bé sử dụng đến bây giờ. Mình thật sự cảm ơn sữa GROWPLUS+ CỦA NUTIFOOD”