Câu chuyện

thành công

20/12/2017 Tô Thị Thinh

Nhờ GrowPLUS+, mẹ chẳng vất vả nuôi con

Nhờ GrowPLUS+ mà mẹ nuôi con chẳng vất vả tẹo nào! Ngày bốn cử sữa, con ăn, con chơi, mẹ không phải lo lắng con thiếu chất dinh dưỡng! Bởi công thức hoàn chỉnh của GrowPLUS+ đã bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho con khôn lớn trưởng thành!