Câu chuyện

thành công

20/12/2017 Phan Gia Hưng

Bố cảm ơn GrowPLUS+

Bé nhà mình rất biếng ăn nên bé rất nhẹ cân, tròn 5 tuổi được 16kg, mình lo lắm. Cho đến một ngày, có người bạn đã giới thiệu sản phẩm GrowPLUS+ cho mình. Mới 2 tháng bé đã tăng được 1,5 kg. Cám ơn GrowPLUS+ nhiều nhiều ạ.