Câu chuyện

thành công

20/12/2017 Trần Thị Ngọc Mai

Đồng hành cùng GrowPLUS+

Từ ngày dùng sữa GrowPLUS+ thì bé nhà mình ăn tốt lắm. Tăng cân đều và chịu chơi nữa. Từ ngày có GrowPLUS+ mình yên tâm hơn giúp bé thoát khỏi thân hình gầy gò. Mong đươc đồng hành cùng GrowPLUS+.