Câu chuyện

thành công

20/12/2017 Đặng Thị Thủy

Ốc lớn lên cùng GrowPLUS+

Trộm vía Ốc được như hôm nay, một phần lớn vì mẹ luôn tin dùng GrowPLUS+. Ốc thuộc nhóm trẻ khó hấp thu, người còi cọc, mọi người quở trách, mẹ buồn. Rồi mẹ tìm hiểu và tìm đến GrowPLUS+. Sau 2 tháng sử dụng sản phẩm mẹ đã tin. Đi đâu mọi người cũng hỏi mẹ có bí quyết gì mà Ốc dạo này phúng phính có da, có thịt. Thật ra thì bí quyết của mẹ là sử dụng sữa GrowPLUS+ của NutiFood cho con. Yêu GrowPLUS+!