Câu chuyện

thành công

19/12/2017 Nguyễn Thị Thanh Bình

Cảm ơn trang GrowPLUS+


Trước kia con mình dùng sữa hãng khác, bé uống nhiều nhưng không thấy tăng cân. Nhờ bạn bè giới thiệu nên mẹ đã vào trang tìm hiểu và đã kịp thời đổi sữa ngay, trộm vía con lại hợp với sữa GrowPLUS+ của hãng NutiFood nên bé ăn ngon hơn trước nhiều, tăng cân và chiều cao của bé rất tốt. Mẹ mừng quá ad ơi.