Câu chuyện

thành công

19/12/2017 Nguyễn Đoàn Thị Hồng Thắm

Bên con luôn có GrowPLUS+ đồng hành


Con gái ra đời sớm hơn dự đoán. Có lẽ vì vậy mà con nhẹ cân hơn các bạn. Ba mẹ đã tìm mọi cách để cải thiện nhưng không mấy khả quan. Nhiều đêm nhìn con nằm ngủ mà ba mẹ rơi nước mắt. Từ ngày cho con dùng GrowPLUS+ sức khỏe con cải thiện rõ rệt, cân nặng đúng chuẩn luôn. Tấm ảnh này mẹ nhớ đã chụp lúc con 2 tuổi, bên con luôn có GrowPLUS+ đồng hành. Nay mẹ thật hạnh phúc vì sự tăng trưởng tốt của con gái yêu. Cảm ơn GrowPLUS+ rất nhiều!