Kiểm tra chỉ số Huyết áp

 

Phân độ huyết áp

Phân độ huyết áp Huyết áp tâm thu (mmHg) Huyết áp tâm trương (mmHg)

Huyết áp thấp

Huyết áp tối ưu

Huyết áp bình thường

Tiền tăng huyết áp

< 90

< 120

120 – 129

130 – 139

và/hoặc

và/hoặc

và/hoặc

< 60

< 80

80 – 84

85 – 89

Tăng huyết áp độ 1

Tăng huyết áp độ 2

Tăng huyết áp độ 3

140 – 159

160 – 179

≥ 180

và/hoặc

và/hoặc

và/hoặc

90 – 99

100 – 109

≥ 110

Tăng huyết áp tâm thu đơn độc

≥ 140

< 90

Nếu huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương không cùng mức phân độ thì chọn mức cao hơn để xếp loại. THA tâm thu đơn độc cũng được phân độ theo các mức biến động của huyết áp tâm thu.

THEO DÕI

Dựa vào các chỉ số trên các bạn nên theo dõi huyết áp của mình định kỳ nếu chưa mắc bệnh hoặc thường xuyên nếu bị bệnh tăng huyết áp hoặc kiểm tra khi thấy có dấu hiệu bất thường như đau đầu, nặng đầu, chóng mặt, tức ngực… Nếu thấy huyết áp cao hay thấp hơn các ngưỡng trên hãy đến bác sĩ để được tư vấn đầy đủ.

NutiMilk
Hotline
Hotline