Nutritional information

Thành phần trung bình

Đơn vị Trong 100 g Trong 100ml pha chuẩn

Năng lượng

kcal

520 67,1

Chất đạm

g 11 1,42

Tryptophan

mg 100 12,9

Lactoferrin

mg 5,0 0,65
Chất béo g 28 3,61
Axit alpha Linolenic (ALA) mg 200 64,5
Axit Linoleic (LA) mg 4250 548
DHA mg 70 9,03
ARA mg 140 18,06
Cacbonhydrat g 55,5 7,16
Chất xơ (FOS/ Inulin) g 1,20 0,15
Bifidobacterium (*) cfu 109 1,03x108
Taurin mg 45 5,81
Lutein  µg 100 12,9
Inositol mg 28 3,61
L-Carnitin mg 10 1,29
Nucleotides mg 20 2,58
Vitamin và khoáng chất      
Vitamin A IU 1620 209
Vitamin D3 IU 350 45,2
Vitamin E IU 11,50 1,48
Vitamin K1 µg 40 5,16
Vitamin C mg 82 10,6
Vitamin B1 µg 500 64,5
Vitamin B2 µg 700 90
Niacin µg 4500 581
Axit Pantothenic µg 3000 387
Vitamin B6 µg 400 51,6
Axit folic µg 106 13,7
Vitamin B12 µg 1,5 0,19
Biotin µg 20 2,58
Cholin mg 50 6,45
Natri mg 150 19,4
Kali mg 640 82,6
Clo mg 300 38,7
Canxi mg 390 50,3
Phốt pho mg 280 36,1
Magiê mg 45 5,81
Sắt mg 6,50 0,84
Iốt µg 100 12,9
Kẽm mg 4,0 0,52
Đồng µg 360 46,4
Mangan µg 80 10,03
Selen µg 16 2,06

Thành phần trung bình

Đơn vị Trong 100 g Trong 100ml pha chuẩn

Năng lượng

kcal

520 67,1

Chất đạm

g 11 1,42

Tryptophan

mg 100 12,9

Lactoferrin

mg 5,0 0,65
Chất béo g 28 3,61
Axit alpha Linolenic (ALA) mg 200 64,5
Axit Linoleic (LA) mg 4250 548
DHA mg 70 9,03
ARA mg 140 18,06
Cacbonhydrat g 55,5 7,16
Chất xơ (FOS/ Inulin) g 1,20 0,15
Bifidobacterium (*) cfu 109 1,03x108
Taurin mg 45 5,81
Lutein  µg 100 12,9
Inositol mg 28 3,61
L-Carnitin mg 10 1,29
Nucleotides mg 20 2,58
Vitamin và khoáng chất      
Vitamin A IU 1620 209
Vitamin D3 IU 350 45,2
Vitamin E IU 11,50 1,48
Vitamin K1 µg 40 5,16
Vitamin C mg 82 10,6
Vitamin B1 µg 500 64,5
Vitamin B2 µg 700 90
Niacin µg 4500 581
Axit Pantothenic µg 3000 387
Vitamin B6 µg 400 51,6
Axit folic µg 106 13,7
Vitamin B12 µg 1,5 0,19
Biotin µg 20 2,58
Cholin mg 50 6,45
Natri mg 150 19,4
Kali mg 640 82,6
Clo mg 300 38,7
Canxi mg 390 50,3
Phốt pho mg 280 36,1
Magiê mg 45 5,81
Sắt mg 6,50 0,84
Iốt µg 100 12,9
Kẽm mg 4,0 0,52
Đồng µg 360 46,4
Mangan µg 80 10,03
Selen µg 16 2,06

Thành phần trung bình

Đơn vị Trong 100 g Trong 100ml pha chuẩn

Năng lượng

kcal

520 40

Chất đạm

g 11 1,42

Tryptophan

mg 100 12,9

Lactoferrin

mg 5,0 0,65
Chất béo g 28 3,61
Axit alpha Linolenic (ALA) mg 200 64,5
Axit Linoleic (LA) mg 4250 548
DHA mg 70 9,03
ARA mg 140 18,06
Cacbonhydrat g 55,5 7,16
Chất xơ (FOS/ Inulin) g 1,20 0,15
Bifidobacterium (*) cfu 109 1,03x108
Taurin mg 45 5,81
Lutein  µg 100 12,9
Inositol mg 28 3,61
L-Carnitin mg 10 1,29
Nucleotides mg 20 2,58
Vitamin và khoáng chất      
Vitamin A IU 1620 209
Vitamin D3 IU 350 45,2
Vitamin E IU 11,50 1,48
Vitamin K1 µg 40 5,16
Vitamin C mg 82 10,6
Vitamin B1 µg 500 64,5
Vitamin B2 µg 700 90
Niacin µg 4500 581
Axit Pantothenic µg 3000 387
Vitamin B6 µg 400 51,6
Axit folic µg 106 13,7
Vitamin B12 µg 1,5 0,19
Biotin µg 20 2,58
Cholin mg 50 6,45
Natri mg 150 19,4
Kali mg 640 82,6
Clo mg 300 38,7
Canxi mg 390 50,3
Phốt pho mg 280 36,1
Magiê mg 45 5,81
Sắt mg 6,50 0,84
Iốt µg 100 12,9
Kẽm mg 4,0 0,52
Đồng µg 360 46,4
Mangan µg 80 10,03
Selen µg 16 2,06

Thành phần trung bình

Đơn vị Trong 100 g Trong 100ml pha chuẩn

Năng lượng

kcal

520 67,1

Chất đạm

g 11 1,42

Tryptophan

mg 100 12,9

Lactoferrin

mg 5,0 0,65
Chất béo g 28 3,61
Axit alpha Linolenic (ALA) mg 200 64,5
Axit Linoleic (LA) mg 4250 548
DHA mg 70 9,03
ARA mg 140 18,06
Cacbonhydrat g 55,5 7,16
Chất xơ (FOS/ Inulin) g 1,20 0,15
Bifidobacterium (*) cfu 109 1,03x108
Taurin mg 45 5,81
Lutein  µg 100 12,9
Inositol mg 28 3,61
L-Carnitin mg 10 1,29
Nucleotides mg 20 2,58
Vitamin và khoáng chất      
Vitamin A IU 1620 209
Vitamin D3 IU 350 45,2
Vitamin E IU 11,50 1,48
Vitamin K1 µg 40 5,16
Vitamin C mg 82 10,6
Vitamin B1 µg 500 64,5
Vitamin B2 µg 700 90
Niacin µg 4500 581
Axit Pantothenic µg 3000 387
Vitamin B6 µg 400 51,6
Axit folic µg 106 13,7
Vitamin B12 µg 1,5 0,19
Biotin µg 20 2,58
Cholin mg 50 6,45
Natri mg 150 19,4
Kali mg 640 82,6
Clo mg 300 38,7
Canxi mg 390 50,3
Phốt pho mg 280 36,1
Magiê mg 45 5,81
Sắt mg 6,50 0,84
Iốt µg 100 12,9
Kẽm mg 4,0 0,52
Đồng µg 360 46,4
Mangan µg 80 10,03
Selen µg 16 2,06

How to purchase

Buy now:

Instructions for use & Packing specifications

NutiMilk
Hotline
Hotline