Chỉ cần nhấn một nút ĐÁNH GIÁ NGAY Bố mẹ sẽ biết ngay chiều cao của con đã đạt chuẩn chưa để có những hướng cải thiện tốt nhất để giúp bé
cao lớn vượt trội

Đánh giá chiều cao hiện tại của trẻ

Nhận tư vấn từ chuyên gia dinh dưỡng NutiFood

Đơn giản tiện lợi

Đã bao lần bố mẹ thắc mắc không biết khi trưởng thành con sẽ cao lớn thế nào? Trải nghiệm ngay Công cụ dự tính chiều cao tương lai của trẻ để chuẩn bị những kế hoạch phát triển chiều cao cho con trong tương lai
một cách tốt nhất.

DỰ TÍNH THEO CHIỀU CAO KHI SINH

DỰ TÍNH THEO CHIỀU CAO BỐ MẸ