Thứ sáu, 03-02-2017 | 00:00

Tốt nghiệp Đại học; Có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch kinh doanh- tài chính, thẩm định dự án, xây dựng hệ thống phân phối ngành hàng tiêu dùng; Thành thạo giao tiếp Tiếng Anh,...

Thứ sáu, 03-02-2017 | 00:00

 Trung cấp chuyên ngành TCKT/kinh tế; Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán;  Sử dụng thành thạo vi tính 

Thứ sáu, 03-02-2017 | 00:00

Đại học tài chính/kế toán/ Kinh tế/ Quản trị kinh doanh;  02 năm đảm nhiệm vị trí ASM ngành hàng FMCG; Sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp

Thứ ba, 17-01-2017 | 00:00

Tốt nghiệp Cao đẳng; Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Thành thạo vi tính văn phòng

Thứ ba, 17-01-2017 | 00:00

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, 2 năm kinh nghiệm, sử dụng thành thạo vi tính.

Thứ năm, 05-01-2017 | 00:00

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành TCKT/Kinh tế; Ít 1 năm kinh nghiệm làm kế toán; Sử dụng thành thạo Word, Excel.