06/08/2019

Nam/ Nữ từ 20-35 tuổi; Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên; Tốt nghiệm tối thiểu cấp 2; Sức khỏe tốt, siêng năng, chịu khó.