Thứ sáu, 07-04-2017 | 00:00

Đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing; Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí ABM ngành hàng FMCG; Thành thạo Tiếng Anh; Thành thạo vi tính văn phòng

Thứ sáu, 07-04-2017 | 00:00

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Ít nhất làm việc 1 năm ở vị trí GSBH của NutiFood

Thứ sáu, 07-04-2017 | 00:00

Tốt nghiệp đại học; ưu tiên ngành Marketing; Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ngành FMCG; Giao tiếp tốt tiếng Anh,...

Thứ bảy, 04-03-2017 | 00:00

Tốt nghiệp đại học; ưu tiên ngành Marketing; Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ngành FMCG; Giao tiếp tốt tiếng Anh,...

Thứ bảy, 04-03-2017 | 00:00

Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế; Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ngành FMCG; Sử dụng tốt tiếng anh trong công việc,...