07/04/2017

 Tốt nghiệp Đại học; Ít nhất 2 năm làm giám sát bán hàng kênh siêu th

 07/04/2017

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing; Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí ABM ngành hàng FMCG ...

 07/04/2017

Tốt nghiệp đại học; ưu tiên ngành Marketing; Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ngành FMCG; Giao tiếp tốt tiếng Anh,...

 07/04/2017

Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế; Nhiều năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên ngành hàng tiêu dùng nhanh)....

 07/04/2017

Tốt nghiệp Đại Học; Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên ngành FMCG; Hiểu biết về FMCG và phân phối

 07/04/2017

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Ít nhất làm việc 1 năm ở vị trí GSBH của NutiFood