14/10/2017

 Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ngành hàng tiêu dùng nhanh,...

 07/04/2017

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing; Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí ABM ngành hàng FMCG ...

 07/04/2017

Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế; Nhiều năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên ngành hàng tiêu dùng nhanh)....

 07/04/2017

Tốt nghiệp Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm/Quản lý chất lượng; Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất và kinh doanh thực phẩm,...

 07/04/2017

Tốt nghiệp Đại học Hóa Thực Phẩm, Sinh Hóa, Dược; Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí QC Manager ngành hàng FMCG; có kinh nghiệm vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2005, ISO 9001:2008