07/04/2017

 Tốt nghiệp Đại học; Ít nhất 2 năm làm giám sát bán hàng kênh siêu th

 07/04/2017

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing; Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí ABM ngành hàng FMCG ...

 07/04/2017

Tốt nghiệp Đại học Hóa Thực Phẩm, Sinh Hóa, Dược; Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí QC Manager ngành hàng FMCG; có kinh nghiệm vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2005, ISO 9001:2008

 07/04/2017

Tốt nghiệp Đại Học; Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên ngành FMCG; Hiểu biết về FMCG và phân phối

 07/04/2017

Tốt nghiệp Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm/Quản lý chất lượng; Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất và kinh doanh thực phẩm,...

 07/04/2017

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Công nghệ thông tin; Kinh nghiệm SEO từ 3 năm trở lên; Hiểu biết về các hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, server/hosting/domain..