Trưởng phòng QC - Làm việc tại Hưng Yên

07/04/2017 | 06:54:46 AM

Vai trò: 

Tổ chức bộ máy kiểm tra, kiểm soát từ nguyên liệu đầu vào, đến sản phẩm cuối cùng trước khi nhập kho theo quy định của công ty 

 

Yêu cầu năng lực:

- Tốt nghiệp Đại học Hóa Thực Phẩm, Sinh Hóa, Dược    

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí QC Manager ngành hàng FMCG

- có kinh nghiệm vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2005, ISO 9001:2008

- Sử dụng tốt Tiếng Anh

- Thành thạo vi tính

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ phòng Nhân sự 

Mr.Cường (0977 256 060) hoặc Ms.Vi (0908 798 766)