Trợ lý tiếp thị (Assistant to Brand Manager) - Làm việc tại Q4, HCM

07/04/2017 | 07:43:00 AM

  Tiêu chuẩn

-  Đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing

-  Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí ABM ngành hàng FMCG

-  Thành thạo Tiếng Anh

-  Thành thạo vi tính văn phòng

 

Mô tả công việc: 

-    Hỗ trợ Quản lý nhãn hàng thiết lập kế hoạch tiếp thị năm cho nhãn hàng phụ trách.

-    Đề xuất ý kiến về xây dựng kế hoạch Tiếp thị cho các sản phẩm được phân công.

-    Đề xuất ý kiến để Quản Lý Nhãn hàng lên kế hoạch các chiến lược truyền thông các sản phẩm.

-    Triển khai và quản lý chương trình Tiếp thị đã được duyệt của các sản phẩm được phân công.

-    Thực hiện kế hoạch hành động đã được duyệt để truyền đạt cam kết và giá trị của nhãn hàng đến người tiêu thụ.

-    Thực hiện và giám sát kế hoạch khuyến mãi để xây dựng mối liên kế với người tiêu dùng.

-    Thực hiện theo dõi và phát triển các mùi mới / bao bì mới, và làm việc thật sát với các nhà cung ứng, đại lý.

-    Theo dõi và cập nhật sự phát triển của các sản phẩm được phân công (thế mạnh của ngành hàng, doanh số bán, thị phần).

-     Theo dõi và đảm bảo ngân sách phát triển tiếp thị trường được sử dụng hiệu quả.

-     Theo dõi việc thực hiện công việc sáng tạo với đơn vị quảng cáo, báo cáo cho Quản Lý Nhãn Hàng tình trạng và hành động cần thực hiện.

-    Phối hợp với phòng Hỗ trợ Tiếp thị Thương mại để dự báo bán hàng và các phương tiện quảng cáo cho các kênh.

-    Phối hợp với các Phòng ban cho các kế hoạch liên quan.

-    Tổng hợp cập nhật các hoạt động chiến lược của các đối thủ cạnh tranh, sự hiểu biết về nhu cầu của khách hàng.

-    Theo dõi, thăm viếng thị trường và phân tích các phản hồi của khách hàng, người tiêu thụ và đề nghị các biện pháp.

 

Nơi làm việc: Văn phòng Q4 - HCM

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ phòng Nhân sự 

ĐT: 08 38267999

Di động: Ms.Vi  (0908798766) hoặc Mr.Phương (0935828818)

Email:     tuyendung@nutifood.com.vn