Thông báo thay đổi bao bì Nuti IQ Gold Step 1 & 2

 07/06/2019

NutiFood xin thông báo đến người tiêu dùng về việc thay đổi bao bì của sản phẩm Nuti IQ Gold Step 1 và Nuti IQ Gold Step 2 kể từ ngày 01/06/2019. 

Nội dung thay đổi như sau:

 


 

Cùng chuyên mục