02/01/2013

Tại các khoa niệu ở các bệnh viện, người ta thường thấy treo một “bảng phong thần” các món ăn có thể gây sỏi để cho bệnh nhân theo đó mà tránh. Đó là một danh sách đủ dài để gây khó khăn cho các nhà nội trợ tài ba nhất vì nếu theo đó thì gần như không ăn gì cả mới không bị sỏi.

NutiMilk
Hotline
Hotline