Tầm nhìn - Sứ mệnh

 20/03/2013

Tầm nhìn

Trở thành công ty hàng đầu về thực phẩm dinh dưỡng, phát triển bền vững vì lợi ích của người tiêu dùng.
 

Sứ mệnh

Đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng chuyên biệt cho từng lứa tuổi, từng bệnh lý khác nhau, đóng góp vào sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ của con người.
 

Hệ giá trị cốt lõi

- Trung thực
- Lợi ích cho sức khoẻ
- Chăm sóc con người
- Công bằng
 
 

Cùng chuyên mục