04-07-2020

Theo Tổ chức phòng chống loãng xương quốc tế (IOF), loãng xương là nguyên nhân đứng thứ 2 gây bệnh tật, chỉ sau bệnh tim mạch. Trên thế giới, cứ 3 phụ nữ sẽ có một người bị loãng xương; tỷ lệ này ở nam giới là 1/5.