Thứ năm, 05/01/17 | 07:43

 Tốt nghiệp Đại học; ít nhất 2 năm đảm nhiệm vị trí tương đương; Nhiều kinh nghiệm trong chuẩn đoán nhu cầu tổ chức, đề xuất giải pháp tổng thể nâng cao hiệu quả tổ chức và triển khai kế hoạch

Thứ năm, 05/01/17 | 06:42

 Tốt ngiệp Đại học chuyên ngành TCKT; Có 2 năm kinh nghiệm về KTQT Trade/MKTG; ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành FMCG; Sử dụng thành thạo Word, Excel và phần mềm kế toán.

Thứ năm, 15/12/16 | 08:08

Yêu cầu năng lực: - Tốt nghiệp trung cấp - 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương - Sử dụng tốt các phần mềm Ms. Office, PP - Có kỹ năng phân tích. 

Thứ hai, 21/11/16 | 11:36

Tốt nghiệp Đại Học; Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên ngành FMCG; Hiểu biết về FMCG và phân phối

Thứ hai, 21/11/16 | 11:31

Tốt nghiệp Đại Học; Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên ngành FMCG; Hiểu biết về FMCG và phân phối