Thứ sáu, 07/04/17 | 06:15

Đang cập nhật

Thứ sáu, 07/04/17 | 05:15

Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế; Nhiều năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên ngành hàng tiêu dùng nhanh)....

Thứ sáu, 07/04/17 | 03:21

Đang cập nhật

Thứ sáu, 07/04/17 | 02:47

Đang cập nhật

Thứ sáu, 07/04/17 | 02:42

Đang cập nhật

Thứ sáu, 07/04/17 | 02:40

Đang cập nhật