Thứ sáu, 07/04/17 | 07:43

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing; Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí ABM ngành hàng FMCG ...

Thứ sáu, 07/04/17 | 06:54

Tốt nghiệp Đại học Hóa Thực Phẩm, Sinh Hóa, Dược; Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí QC Manager ngành hàng FMCG; có kinh nghiệm vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2005, ISO 9001:2008

Thứ sáu, 07/04/17 | 06:51

Tốt nghiệp Đại Học; Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên ngành FMCG; Hiểu biết về FMCG và phân phối

Thứ sáu, 07/04/17 | 06:46

Tốt nghiệp Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm/Quản lý chất lượng; Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất và kinh doanh thực phẩm,...

Thứ sáu, 07/04/17 | 06:43

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Công nghệ thông tin; Kinh nghiệm SEO từ 3 năm trở lên; Hiểu biết về các hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, server/hosting/domain..