Tích điểm trúng quà - Vui hè hấp dẫn

15/03/2013 | 03:07:55 AM

Từ ngày 04/07/2011, khách hàng khi mua các sản phẩm sữa của Công ty NutiFood sẽ có cơ hội tham gia chương trình khuyến mãi Mạnh khỏe vui hè với những phần quà giá trị và hấp dẫn.

1. Phạm vi áp dụng: trên toàn quốc (tất cả các kênh phân phối của NutiFood)

2. Thời gian khuyến mãi: Từ 04/07/2011– 24/09/2011 (chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu hết quà khuyến mãi)

3. Sản phẩm tham gia khuyến mãi:

  • PediaPlus: Lon 400g, Lon 900g

  • Nuvita: Hộp 400g, Lon 900g

  • Nuti nguyên kem: Gói 400g, Hộp 400g, Lon 900g

  • Nuti IQ Mum: Lon 400g, Lon 900g

  • Nuti IQ 123: Hộp 400g, Lon 900g

  • Nuti IQ 456: Hộp 400g, Lon 900g

  • Diabetcare: Lon 400g, Lon 900g

  • EnPlus: Lon 400g, Lon 900g

4. Hình thức và cơ cấu khuyến mãi:

- Tích lũy điểm trên bao bì sản phẩm để đổi quà:

  • Đối với bao bì hộp giấy và gói 400g: cắt tem điểm khuyến mãi trên bao bì để đổi quà.

  • Đối với bao bì lon 400g và lon 900g: thu thập phôi nhôm có dán tem khuyến mãi để đổi quà.

- Bảng điểm qui định theo sản phẩm như sau: